Skip to main content

Show filters

Hide filters

navrhovať priestorové usporiadanie vonkajších plôch

Description

Description

Navrhovať priestorové usporiadanie, funkčný a architektonický vzhľad vonkajších priestorov. Integrovať zelené priestranstvá, verejné priestory a regulačné aspekty do návrhu vonkajšieho prostredia.

URI – koncept