Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť prenosovú sústavu pre elektrinu

Description

Description

Riadiť systémy, ktoré zabezpečujú prenos elektrickej energie zo zariadení na výrobu elektrickej energie do zariadení na distribúciu elektrickej energie prostredníctvom elektrických vedení, so zaručením bezpečnosti operácií a súladu s plánovaním a reguláciou.

URI – koncept