Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť testovanie kvality vody

Description

Description

Riadiť postupy týkajúce sa testovania a analýzy kvality vody a následné čistiace postupy prostredníctvom riadenia operácií od odberu vzoriek až po laboratórne testovanie, riadenie zamestnancov a zabezpečenie súladu s právnymi predpismi.

URI – koncept