Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

riadiť vzťahy so zainteresovanými stranami

Description

Description

Vytvárať a udržiavať pevné interné aj externé vzťahy so zainteresovanými stranami na operačnej úrovni na základe vzájomnej dôvery a spoľahlivosti s cieľom dosiahnuť organizačné ciele. Zabezpečiť, aby súčasťou organizačných stratégií bolo dôkladné riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami, a identifikovať a uprednostniť vzťahy so strategickými zainteresovanými stranami.

URI – koncept