Skip to main content

Show filters

Hide filters

zastupovanie štátu

Description

Description

Metódy a postupy právneho a verejného zastupovania štátu počas súdnych konaní alebo na komunikačné účely a osobitné aspekty zastupovaných štátnych orgánov s cieľom zabezpečiť presné zastúpenie.

URI – koncept