Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyhodnocovať údaje, informácie a digitálny obsah

Description

Description

Analyzovať, porovnávať a kriticky vyhodnocovať dôveryhodnosť a spoľahlivosť zdrojov údajov, informácií a digitálneho obsahu. Analyzovať, interpretovať a kriticky vyhodnocovať údaje, informácie a digitálny obsah.

URI – koncept