Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať dohľad nad stavebným projektom

Description

Description

Zabezpečiť, aby sa stavebný projekt realizoval v súlade so stavebným povolením, plánmi plnenia, špecifikáciami výkonu a návrhu a príslušnými predpismi.

URI – koncept