Skip to main content

Show filters

Hide filters

mať prehľad o najnovších riešeniach informačných systémov

Description

Description

Zhromaždiť najnovšie informácie o existujúcich riešeniach informačných systémov, ktoré zahŕňajú softvér a hardvér, ako aj sieťové komponenty.

Alternatívne označenie

informovať sa o novinkách v oblasti počítačových systémov

mať prehľad o najnovších riešeniach informatických systémov

mať prehľad o nových riešeniach informačných systémov

orientovať sa v aktuálnych riešeniach informačných systémov

sledovať vývoj informačných systémov

URI – koncept