Skip to main content

Show filters

Hide filters

objednávať zásoby

Description

Description

Command products from relevant suppliers to get convenient and profitable products to purchase.

Alternatívne označenie

robiť objednávky zásob

vyberať zásoby na objednanie

zabezpečovať zásoby

zaisťovať rezervy

zostavovať objednávky zásob

Vzťahy

URI – koncept