Skip to main content

Show filters

Hide filters

súcitiť s príjemcom zdravotnej starostlivosti

Description

Description

Pochopiť pozadie symptómov, ťažkostí a správania sa pacientov a pacientov. Preukazovať empatiu vo vzťahu k ich problémom; preukazovať úctu a posilňovať ich autonómiu, sebaúctu a nezávislosť. Preukázať obavy z hľadiska ich dobrých životných podmienok a zaobchádzania v súlade s osobnými hranicami, citlivosťami, kultúrnymi rozdielmi a s ohľadom na preferencie klienta a pacienta.

Vzťahy

URI – koncept