Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečovať súlad s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadu

Description

Description

Implementovať a monitorovať podnikové postupy zberu, prepravy a likvidácie odpadu v súlade so všetkými právnymi predpismi a právnymi požiadavkami.

URI – koncept