Skip to main content

Show filters

Hide filters

využívanie pôdy pri projektovaní letiska

Description

Description

Dôkladné porozumenie princípom, ktorými sa riadi využívanie pôdy pre ľudskej činnosti v rámci letísk a ich okolí; zohľadnenie vplyvu na prírodné zdroje, ako sú voda, pôda, živiny a voľne žijúce zvieratá.

Vzťahy

URI – koncept