Skip to main content

Show filters

Hide filters

zapojiť používateľov služieb a opatrovateľov do plánovania starostlivosti

Description

Description

Zhodnotiť potreby jednotlivcov v súvislosti s ich starostlivosťou, zapojiť rodiny alebo opatrovateľov do podpory rozvoja a vykonávania podporných plánov. Zabezpečiť preskúmanie a monitorovanie týchto plánov.

Vzťahy

URI – koncept