Skip to main content

Show filters

Hide filters

budovať vzťahy s komunitou

Description

Description

Vytvoriť vplyv a dlhodobé vzťahy s miestnymi komunitami, napr. prostredníctvom osobitných programov pre materskú školu, školy a pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí, zvyšovanie informovanosti a prijímanie spätnej väzby od komunity.

Vzťahy

URI – koncept