Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať používateľov sociálnych služieb v oblasti riadenia zručností

Description

Description

Poskytovať podporu jednotlivcom pri určovaní zručností, ktoré potrebujú v každodennom živote, a pomáhať im pri rozvoji ich zručností.

URI – koncept