Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať používateľov sociálnych služieb

Description

Description

Umožniť jednotlivcom, rodinám, skupinám a spoločenstvám získať väčšiu kontrolu nad svojím životom a životným prostredím, a to buď samostatne, alebo s pomocou iných osôb.

Vzťahy

URI – koncept