Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracúvať stratégie nakladania s nebezpečným odpadom

Description

Description

Vypracovať stratégie, ktorých cieľom je zvýšiť efektívnosť, v rámci ktorej zariadenie spracúva, prepravuje a zneškodňuje nebezpečné odpadové materiály, ako sú napríklad rádioaktívny odpad, chemické látky a elektronika.

URI – koncept