Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať údržbu fotovoltických systémov

Description

Description

Vykonávať údržbu a opravy systémov, ktoré vyrábajú elektrickú energiu transformovaním svetla na elektrický prúd, účinkom fotovoltického zariadenia. Zabezpečiť súlad s predpismi a správnu inštaláciu solárneho fotovoltického systému.

URI – koncept