Skip to main content

Show filters

Hide filters

právo upravujúce podnikanie

Description

Description

Oblasť práva, ktorá sa týka obchodných a obchodných činností podnikov a súkromných osôb a ich právnych vzťahov. Vzťahuje sa na mnohé právne odbory vrátane daňového a zamestnaneckého práva.

URI – koncept