Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať pohovory so žiadateľmi o bankovú pôžičku

Description

Description

Uskutočniť pohovory s uchádzačmi, ktorí žiadajú o bankový úver na rôzne účely. Klásť otázky s cieľom otestovať dobrú vôľu a finančné prostriedky kandidátov na splatenie úveru.

URI – koncept