Skip to main content

Show filters

Hide filters

geografické informačné systémy

Description

Description

Nástroje používané pri geografickom mapovaní a určovaní polohy, ako sú GPS (globálne polohovacie systémy), GIS (geografické informačné systémy) a RS (diaľkové snímanie).

Vzťahy

URI – koncept