Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyučovať na základnej škole

Description

Description

Inštruovať študentov základnej školy v teórii a praxi rôznych predmetov, ako sú matematika, jazyky a prírodné vedy, budovať obsah kurzu založený na existujúcich poznatkoch študentov a nabádať ich, aby prehĺbili svoje poznatky o témach, o ktoré majú záujem.

URI – koncept