Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať techniky bodového zvárania

Description

Description

Uplatňovať rôzne techniky v procese zvárania kovových obrobkov pod tlakom vyvíjaným elektródami, ako sú napríklad projekčné zváranie, bodové zváranie s elektródami s polomerom, bodové zváranie s excentrickými elektródami, a iné.

URI – koncept