Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva

Description

Description

Používať príjmy z činností cestovného ruchu a dary na financovanie a zachovanie chránených prírodných území a nehmotného kultúrneho dedičstva, napr. remesiel, piesní a príbehov komunít.

URI – koncept