Skip to main content

Show filters

Hide filters

životný cyklus obstarávania

Description

Description

Životný cyklus obstarávania zahŕňa rôzne fázy od plánovania a fázy pred zverejnením obstarávania až po fázu po zadaní zákazky a riadenie zmluvy.

URI – koncept