Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovať údaje o mieste ťažby

Description

Description

Zachytávať, zaznamenávať a validovať priestorové údaje na mieste ťažby.

URI – koncept