Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať systémy počítačovo podporovaného inžinierstva

Description

Description

Používať inžiniersky softvér podporovaný počítačom na vykonanie stresových analýz konštrukčných návrhov.

URI – koncept