Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať komunikačné stratégie

Description

Description

Riadiť koncepciu a vykonávanie interných a vonkajších komunikačných plánov a prezentácií organizácie vrátane ich prítomnosti na internete alebo prispievať k ich vytváraniu a vykonávaniu.

URI – koncept