Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany pôdy a vody

Description

Description

Poskytovať poradenstvo v otázkach metodík na ochranu pôdy a vodných zdrojov pred znečistením, ako napríklad vyplavovanie dusičnanov, ktoré je zodpovedné za eróziu pôdy.

URI – koncept