Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať vnútropodnikové prieskumy

Description

Description

Požiadať o radu a spolupracovať s úradníkmi odborových zväzov zodpovednými za témy, ktoré sú relevantné pre vás a váš podnik alebo pre vašu prácu.

Alternatívne označenie

vykonávať interné prieskumy

vykonávať vnútorné ankety

zabezpečovať interné prešetrenie

URI – koncept