Skip to main content

Show filters

Hide filters

dávať pokyny týkajúce sa bezpečného kondičného cvičenia

Description

Description

Poskytnúť účinné inštrukcie týkajúce sa bezpečného kondičného cvičenia.

URI – koncept