Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

udržateľné obhospodarovanie lesov

Description

Description

Spravovanie a používanie zalesnených území takým spôsobom a v takej miere, aby sa zachovala ich rodivosť, biodiverzita, regeneračná kapacita, životaschopnosť a ich potenciál plniť v súčasnosti a aj v budúcnosti príslušné ekologické, hospodárske a sociálne funkcie na miestnej, vnútroštátnej a globálnej úrovni a aby nedochádzalo k poškodeniu iných ekosystémov.

URI – koncept