Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonať hĺbkovú analýzu údajov

Description

Description

Preskúmať veľké súbory údajov s cieľom odhaliť vzory používajúc štatistiky, databázové systémy alebo umelú inteligenciu a prezentovať informácie zrozumiteľným spôsobom.

Scope note

Includes activities on big data.

Alternatívne označenie

použiť modelové údaje

vykonávať hĺbkové analýzy údajov

využiť dolovanie údajov

vykonať analýzu prepojenia údajov

vykonať hĺbkovú údajovú analýzu

vykonať hĺbkové preskúmanie dát

Vzťahy

URI – koncept