Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

zabezpečovať dodržiavanie zdravotných bezpečnostných a hygienických noriem

Description

Description

Dohliadať na všetkých zamestnancov a postupy, aby boli v súlade s normami v oblasti zdravia, bezpečnosti a hygieny. Komunikovať a podporovať zosúladenie týchto požiadaviek s programami spoločnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti.

Alternatívne označenie

dohliadať na zachovávanie zdravotných bezpečnostných a hygienických predpisov

dozerať na rešpektovanie noriem v oblasti zdravia bezpečnosti a hygieny

zaisťovať súlad so zdravotnými bezpečnostnými a hygienickými normami

Vzťahy

URI – koncept