Skip to main content

Show filters

Hide filters

analýza rizík pri používaní výrobku

Description

Description

The methods to analyse product associated risks, in possible customer environment, their magnitude, consequences and likely outcomes in order to mitigate them by warning messages, safety instructions and maintenance support.

Alternatívne označenie

preskúmanie rizikového profilu výrobku

rozbor rizík pri využívaní výrobku

riziková analýza výrobku

analýza rizík používania výrobku

vyhodnotenie rizika v súvislosti s používaním produktu

analýza rizika v súvislosti s používaním výrobku

URI – koncept