Skip to main content

Show filters

Hide filters

dobré životné podmienky zvierat

Description

Description

Všeobecne uznávané potreby v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa uplatňujú na druhy, situáciu a povolanie. Sú to:


potreba vhodného prostredia
potreba vhodného stravovania
potreba vykazovať normálne vzory chovania
potreba umiestnenia s inými alebo oddelene od iných zvierat
potreba ochrany pred bolesťou, utrpením, zraneniami a chorobami.

Vzťahy

URI – koncept