Skip to main content

Show filters

Hide filters

pracovať v stavbárskom tíme

Description

Description

Práca v tíme v rámci stavebného projektu. Efektívna komunikácia, zdieľanie informácií s členmi tímu a podávanie správ orgánom dohľadu. Dodržiavanie pokynov a pružné prispôsobovanie sa zmenám.

Vzťahy

URI – koncept