Skip to main content

Show filters

Hide filters

realizovať vedecký výskum

Description

Description

Zapájať sa do koncepcie alebo vytvárania nových znalostí prostredníctvom formulácie výskumných otázok, výskumu, zlepšovania alebo vývoja konceptov, teórií, modelov, techník, prístrojov, softvéru alebo operatívnych metód a používaním vedeckých metód a techník.

Vzťahy

URI – koncept