Skip to main content

Show filters

Hide filters

finančné riadenie

Description

Description

Oblasť financovania, ktorá zahŕňa praktickú procesnú analýzu a nástroje na označenie finančných zdrojov. Zahŕňa štruktúru podnikov, investičné zdroje a zvyšovanie hodnoty podnikov v dôsledku manažérskeho rozhodovania.

Vzťahy

URI – koncept