Skip to main content

Show filters

Hide filters

mať prehľad o aktuálnych udalostiach

Description

Description

Informovanie o aktuálnych miestnych a globálnych akciách, zaujatie stanoviska k aktuálnym témam a vedenie rozhovorov so zákazníkmi alebo s inými klientmi v rámci profesijných súvislostí.

URI – koncept