Skip to main content

Show filters

Hide filters

diskutovať o výskumných návrhoch

Description

Description

Diskutovať o návrhoch a projektoch s výskumníkmi, rozhodnúť o zdrojoch, ktoré je potrebné prideliť, a o tom, či pokročiť v štúdii.

Vzťahy

URI – koncept