Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonať audity na pracovisku

Description

Description

Vykonávať audity a inšpekcie na pracovisku s cieľom zaistiť dodržovanie pravidiel a predpisov.

URI – koncept