Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektrický prúd

Description

Description

Tok elektrického náboja prepravovaný elektrónmi alebo iónmi v médiu, ako je elektrolyt alebo plazma.

Vzťahy

URI – koncept