Skip to main content

Show filters

Hide filters

posúdiť administratívnu záťaž

Description

Description

Hodnotiť administratívnu záťaž a náklady spojené s riadením a správou fondov EÚ, ako je riadenie, osvedčenie a vykonávanie auditov jednotlivých programov a spĺňanie povinností, ktoré vyplývajú z platného regulačného rámca.

URI – koncept