Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť distribučné kanály

Description

Description

Dohľad nad distribučnými kanálmi s ohľadom na požiadavky zákazníkov.

Alternatívne označenie

menežovať distribučnú sieť

riadiť distribučné spojenia

spravovať distribučné kanály

spravovať distribučný systém

URI – koncept