Skip to main content

Show filters

Hide filters

zneškodňovať odpad

Description

Description

Zneškodňovanie odpadu v súlade s právnymi predpismi, a tým plniť povinnosti v oblasti životného prostredia a spoločnosti.

Scope note

Include following recycling regulations.

Vzťahy

URI – koncept