Skip to main content

Show filters

Hide filters

biohospodárstvo

Description

Description

Výroba obnoviteľných biologických zdrojov a premena týchto zdrojov alebo tokov odpadu na výrobky s pridanou hodnotou, ako sú napríklad potraviny, krmivo, výrobky z biologického materiálu a bioenergia.

URI – koncept