Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

dodržiavať termíny na prípravu právnych prípadov

Description

Description

Plánovať a upravovať harmonogram s cieľom pripraviť právne dokumenty, zhromaždiť informácie a dôkazy a kontaktovať klientov a právnikov, aby sa prípad riadne pripravil.

URI – koncept