Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať spoločenské zmeny

Description

Description

Podporovať zmeny vo vzťahoch medzi jednotlivcami, rodinami, skupinami, organizáciami a spoločenstvami zohľadňovaním a riešením nepredvídateľných zmien na mikro-, makro- a mezzoúrovni.

Vzťahy

URI – koncept