Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať postupy na testovanie materiálu

Description

Description

Vypracúvať testovacie protokoly v spolupráci s technikmi a vedcami, aby sa umožnila široká škála analýz, ako sú environmentálne, chemické, fyzikálne, tepelné, štrukturálne analýzy, analýzy odolnosti alebo povrchové analýzy širokej palety materiálov, ako sú napríklad kovy, keramika alebo plasty.

URI – koncept